Klass II

Moped klass II är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en sådan om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Blir du 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis för moped klass II

Teori
Teoridelen består av totalt 9 timmars undervisning uppdelat på 3 dagar. Oftast har vi teori på kvällstid kl 16:30-19:30, på lov och studiedagar kan det bli andra tider. Du får all information om vad som gäller vid just din kurs när du bokar plats.