BE

Bil med Tungt släp (BE)

 

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet BE:

 • Du måste ha körkort med behörighet B.
 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet BE. Körkortstillståndet gäller i fem år.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil med tungt släp.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort).

Förarbehörighet BE – Personbil med tungt släp ger dig rätt att köra
följande fordon

 • Personbil (totalvikt max 3 500kg) med tungt släpfordon (totalvikt över 750 kg om släpets totalvikt är över bilens tjänstevikt).
 • Traktortåg och tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
 • Alla fordon som gäller för B-behörighet.

 

Körlektioner för släp utgår från Söderforsgatan 1

 

Priser:

 • En körlektion, 80 minuter, körning med säkerhetskontroll, 1 220:-
 • Lån av bil och lastat släp vid körprovet hos Trafikverket (transport av ekipaget till körprov ingår, gäller endast vid bokning av paket) 1400:-
 • BE-boken med utökad B-behörighet 350:-
 • Körkortsboken 350 ;-
 •  Webbfrågor/Webbprov(giltigt 1 år) 500;-
 • Bokpaket körkortsboken,be-boken, webbfrågor, tya 700;-
 • Paketpris  BE  Två 80 min körlektioner med bil och släp samt lån av bil och släp vid körprov 3 580:-

 

Kostnader som betalas till Transportstyrelsen och Trafikverket:

 • Körkortstillstånd 0:-
 • Kunskapsprov 325:-
 • Körprov BE 1650:-
 • Tillverkning av körkortet 320:-
 • Foto 80:- OBS! Digitalt foto tas hos Trafikverket före kunskapsprov

2024-01-01

Samtliga priser är inklusive moms

Förskottsbetalning gäller 1 år och återbetalas ej efter det